news

Home/news/
15 03, 2018

Cách tính thuế đối với các dịch vụ tại bệnh viện

2018-03-15T15:46:04+07:00

Bệnh viện của ông Trương Kim Tấn (Quảng Nam) là công ty cổ phần, có cho các đơn vị bên ngoài thuê mặt bằng để làm dịch vụ căng tin, trông giữ xe và cho thuê bãi đỗ xe taxi. Nguồn thu từ các đơn vị này nộp cho bệnh viện theo tháng. Ông Tấn hỏi, bệnh viện của ông phải thực hiện kê khai, nộp thuế giá [...]

Cách tính thuế đối với các dịch vụ tại bệnh viện2018-03-15T15:46:04+07:00
15 03, 2018

Phát triển thương hiệu doanh nghiệp

2018-03-15T15:26:35+07:00

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài sẽ diễn ra khốc liệt hơn. Vì vậy, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh việc xây dựng chiến lược sản phẩm, phát triển thương hiệu, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Xây dựng thương hiệu là một trong những hoạt động quan trọng, đánh giá [...]

Phát triển thương hiệu doanh nghiệp2018-03-15T15:26:35+07:00
15 03, 2018

Quy mô hội đồng quản trị, sự kiêm nhiệm của giám đốc điều hành và giá trị doanh nghiệp

2018-03-15T15:22:47+07:00

Các kết quả nghiên cứu trên thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng cho thấy, chưa tồn tại mối quan hệ rõ ràng giữa quy mô hội đồng quản trị cũng như sự kiêm nhiệm với giá trị công ty. Nghiên cứu lựa chọn vấn đề “Tác động của quy mô hội đồng quản trị và sự kiêm nhiệm đến giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết [...]

Quy mô hội đồng quản trị, sự kiêm nhiệm của giám đốc điều hành và giá trị doanh nghiệp2018-03-15T15:22:47+07:00
15 03, 2018

Doanh nghiệp mới thành lập khai thuế như thế nào?

2018-03-15T15:11:24+07:00

Theo hướng dẫn của cơ quan Thuế, với những công ty mới thành lập, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện kê khai lệ phí môn bài, thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân và hóa đơn. Cụ thể, về lệ phí môn bài, theo quy định, công ty kê khai và nộp 50% mức lệ phí môn bài của cả năm theo quy định [...]

Doanh nghiệp mới thành lập khai thuế như thế nào?2018-03-15T15:11:24+07:00
15 03, 2018

20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng

2018-03-15T14:10:49+07:00

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 7/2018/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với chi trả các chương trình an sinh xã hội. Mục tiêu của Đề án nhằm góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Theo [...]

20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng2018-03-15T14:10:49+07:00
15 03, 2018

Điều kiện mới trong quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp

2018-03-15T15:06:05+07:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Nghị định số 27/2018/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ siết chặt quản lý nội dung thông tin đăng tải trên các trang tin điện tử tổng hợp hiện nay. Có hiệu [...]

Điều kiện mới trong quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp2018-03-15T15:06:05+07:00
26 02, 2018

Lương 3P là gì và lợi ích xây dựng cơ chế trả lương theo 3P

2018-02-26T15:53:01+07:00

Lương 3P là cơ chế trả tiền lương mới dựa trên các tiêu chí có sẵn và dựa vào đó người quản lý nhân sự có thể bao quát được hiệu quả công việc của từng nhân viên trong công ty. Vậy lương 3P là gì và lợi ích của việc sử dụng trả lương 3P là như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu thêm trong bài viết sau. Lương 3P là gì? [...]

Lương 3P là gì và lợi ích xây dựng cơ chế trả lương theo 3P2018-02-26T15:53:01+07:00
26 02, 2018

Sự khác biệt giữa Báo cáo Tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ

2018-02-26T08:30:59+07:00

  1. Báo cáo tài chính riêng lẻ là gì? Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất phản ánh tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nói cách khác, báo cáo tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực [...]

Sự khác biệt giữa Báo cáo Tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ2018-02-26T08:30:59+07:00
23 02, 2018

06 kỹ thuật trong nghệ thuật đàm phán và thương lượng

2018-02-23T10:59:59+07:00

Rất nhiều cuộc đàm phán đổ vỡ khi bắt đầu cuộc đàm phán sai lầm bởi vì các bên liên quan đã không dành thời gian để xác định rõ những điểm mà họ không đồng ý. Rất thường xuyên, các bên sẽ nhanh chóng đạt được lợi thế... Đàm phán luôn là một đề tài hấp dẫn nhưng cũng gây nên rất nhiều vấn đề với mọi [...]

06 kỹ thuật trong nghệ thuật đàm phán và thương lượng2018-02-23T10:59:59+07:00
23 02, 2018

04 thay đổi lớn về chính sách BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2018

2018-02-23T08:51:08+07:00

1. Thêm 02 đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc Kể từ ngày 01/01/2018, bên cạnh những đối tượng đóng BHXH bắt buộc theo quy định hiện hành thì 02 đối tượng sau cũng phải tham gia, cụ thể: - Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; - Người lao động là công dân nước [...]

04 thay đổi lớn về chính sách BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/20182018-02-23T08:51:08+07:00
Load More Posts