Pháp lý Doanh nghiệp và Kinh doanh - Các vấn đề Cốt lõi

02 buổi Short-term Executive Legal Management

Course Description

Các vấn đề Cốt lõi về Pháp lý Doanh nghiệp và Kinh doanh

Cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng khốc liệt và không thiếu những “chiêu trò” đã được đem ra sử dụng. Nhiều doanh nghiệp vì thiếu quan tâm tìm hiểu kỹ càng các khía cạnh pháp lý trong quá trình hoạt động đã phải đối diện với những rắc rối và tranh chấp kéo dài làm ảnh hưởng kết quả kinh doanh, thậm chí dẫn đến nguy cơ phá sản, bị thôn tính.

Chương trình “05 Vấn Đề Cốt Lõi về Pháp Lý Doanh Nghiệp & Kinh Doanh” do CFO Việt Nam tổ chức sẽ mang đến cho Anh/Chị cơ hội tiếp nhận trực tiếp sự chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ một trong những luật sư tranh tụng hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực hợp đồng và giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực kinh tế.


Mục tiêu:

Qua chương trình, học viên sẽ có cái nhìn toàn diện, những kiến thức cốt lõi về pháp luật, quy trình, thủ tục pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, cổ đông.

Đối tượng tham dự:

  • Chủ Doanh nghiệp, Đại diện pháp luật;
  • Thành viên Hội đồng quản trị;
  • Thành viên Ban Giám đốc, Giám đốc điều hành;
  • CFO, Giám đốc phòng ban;
  • Các cá nhân khác có quan tâm.

Nội dung khóa học:

  1. Những vấn đề pháp lý về thành lập Doanh nghiệp và xin Giấy phép đầu tư (không bao gồm Thuế và Kế toán)
  2. Các vấn đề pháp lý quan trọng về quan hệ nội bộ trong Công ty (Quan hệ cổ đông/ Thành viên góp vốn)
  3. Các vấn đề pháp lý quan trọng về huy động vốn, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần
  4. Các vấn đề pháp lý quan trọng khi xem xét Hợp đồng thương mại
  5. Các vấn đề pháp lý quan trọng về Giải quyết tranh chấp

Course Duration

02 buổi