Kỹ Năng Nhận Diện Nguy Hiểm & Nâng Cao Hành Vi An Toàn

04 buổi Short-term Installation-Maint-Repair Inventory Manufacturing QA-Quality Control

Course Description

KỸ NĂNG NHẬN DIỆN NGUY HIỂM (KYT-KIKEN YOCHI TRAINING) & NÂNG CAO HÀNH VI AN TOÀN (BBS – BEHAVIOR BASED SAFETY)

 THÀNH PHẦN THAM DỰ

 • Tổ trưởng, giám sát, quản đốc, quản lý kỹ thuật sửa chữa…
 • Tổ trưởng, giám sát, quản lý phòng kiểm soát an toàn, nhân viên phụ trách an toàn
 • Tổ trưởng, giám sát, quản đốc, quản lý kỹ thuật,..
 • Tổ trưởng, giám sát, quản lý phòng bảo trì….

MỤC TIÊU:

Sau khi kết thúc Chương trình đào tạo, học viên sẽ:

 • Nhân viên nhận diển các mối nguy hiểm tại nơi làm việc ( điểm đen)
 • Nhận thức về hành vi an toàn và không an toàn
 • Nhận diện hành vi an toàn và không an toàn một cách hiệu quả
 • Tăng cường hành vi an toàn cho toàn bộ cán bộ công nhân viên

THỜI LƯỢNG, GIỜ HỌC & NGÔN NGỮ ĐÀO TẠO

 • Thời lượng Chương trình: 4 buổi/ 02 ngày (mỗi buổi tương đương với 03 giờ giảng);
 • Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt.

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO

Tai nạn lao động là điều không ai mong muốn xẩy ra tại nơi làm việc. Ngoài điều kiện làm việc thì, tai nạn xẩy ra đối với nhân viên do bốn yếu tố cơ bản

 1. Kiến thức về an toàn, nhận diện mối nguy còn hạn chế
 2. Thói quen làm việc hàng ngày
 3. Sự chủ quan
 4. Sức khỏe. 

Nội dung đào tạo nhằm giúp cải thiện năng lực Nhận diện được các nguy hiểm (điểm đen) và nâng cao hành vi làm việc an toàn hiệu quả.

Phần A: Nhận diện các nguy hiển – KYT ( Kiken Yochi Training) 

Thế nào là KYT

 • Phân tích ví dụ phổ biến
 • Thế nào là KYT?
 • Mục đích KYT (Đào tạo dự đoán rủi ro)
 • Làm cách nào để thực hiện KYT

Phân tích 4 vòng (4R) trong KYT

 • R1 – Mối nguy nào đang tiềm ẩn ?
 • R2 – Xác định – đây là điểm nguy hiểm
 • R3 – Cái gì chúng ta sẽ làm
 • R4 – tôi sẽ làm điều này

Các điểm mấu chốt trong KYT cho nhân viên, quản lý giám sát an toàn hiệu quả

 • Phương pháp – Chỉ và Gọi
 • 10 nguyên tắc khi thực hiện KYT

Phần B: Phương pháp quan sát hành vi an toàn – BBS 

 1. BBS là gì ?
 2. Tại sao phải thực hiện BBS

Qui trình Thực hiện quan sát BBS như thế nào ?

 1. Xác định những hành vi rủi ro trong quản lý hàng ngày ( ICB – inventory critical behaviors)
 2. Sự phối hợp giữa KYT và BBS để giảm thiểu và loại bỏ tai nạn lao động

Course Duration

04 buổi