Kỹ thuật Quản lý Thu hồi công nợ hiệu quả

02 buổi Short-term Accounting Finance Management Sales

Course Description

Công nợ phải thu luôn là vấn đề ảnh hưởng đến sự sống còn của doanh nghiệp, và dù muốn dù không, người lãnh đạo vẫn luôn phải đối mặt.

Làm thế nào để thu hồi công nợ không những đủ, đúng, kịp thờimà còn phù hợp với các quy định của pháp luật, luôn là trăn trở của các doanh nghiệp hiện nay.

Thông qua Khoá đào tạo “Kỹ thuật Quản lý Thu hồi công nợ hiệu quả”, với kinh nghiệm xử lý các vấn đề về tranh chấp trong lĩnh vực thương mại, Luật Sư Cao Thị Hà Giang sẽ đưa Quý Vị đi sâu vào thực tế, chia sẻ các vấn đề đã từng gặp, và đôi khi là cả những kinh nghiệm đau thương rút ra từ những vụ án đã giải quyết. Từ đó, Quý Vị không những nâng cao khả năng đàm phán thu hồi công nợ mà còn có được giải pháp tổ chức quản lý công nợ hiệu quả cho doanh nghiệp.

Đối tượng tham dự:

 • Thành viên Ban Giám đốc; Giám đốc Tài chính
 • Kế toán trưởng
 • Giám đốc bộ phận bán hàng
 • Chuyên viên bán hàng
 • Các chuyên viên thu hồi nợ

Nội dung khóa học:

Phần I: QUẢN LÝ CÔNG NỢ

1. Tầm quan trọng của việc quản lý công nợ

2. Quy trình quản lý công nợ

a. Giai đoạn bắt đầu phát sinh giao dịch:

 • Giai đoạn bắt đầu phát sinh giao dịch
 • Những LƯU Ý QUAN TRỌNG khi soạn thảo Hợp đồng mua bán
 • Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thanh toán

b. Giai đoạn thực hiện giao dịch

 • Quá trình giao nhận hàng
 • Quá trình thanh toán

c. Giai đoạn quản lý công nợ

 • Theo dõi khoản nợ gần đến hạn chưa thanh toán, quá hạn thanh
 • Giấy xác nhận nợ hay biên bản đối chiếu công nợ ?
 • Chế độ giám sát khách hàng để thấy dấu hiệu bất thường
 • Quản lý hồ sơ chứng từ công nợ

PHẦN II. THU HỒI CÔNG NỢ

1. Nguyên nhân dẫn đến các khoản nợ và phân loại nợ

2. Những phương thức thu hồi nợ

 • Thương lượng/đàm phán
 • Hòa giải viên thương mại
 • Trọng tài/Toà án

3. Kỹ năng thương lượng thu hồi nợ

 • Nguyên tắc thương lượng
 • Các công việc cần chuẩn bị trước khi thương lượng
 • Nghệ thuật nhượng bộ và xử lý bế tắc
 • Đánh giá việc cần thiết khởi kiện tại Toà án/Trọng tài

4. Kinh nghiệm chuẩn bị khi quyết định Khởi kiện

a. Giai đoạn trước khi khởi kiện

 • Xác minh thông tin, tài sản khách hàng để quyết định phương án khởi kiện
 • Xác định thời điểm khởi kiện
 • Cách thức khôi phục thời hiệu khởi kiện
 • Thu thập chứng cứ

b. Thu thập chứng cứ

 • Kỹ năng soạn thảo đơn kiện
 • Làm thế nào để khách hàng đến cơ quan giải quyết tranh chấp làm việc
 • Kỹ năng làm việc với khách hàng tại cơ quan giải quyết tranh chấp
 • Các cách ưu tiên giải quyết

Course Duration

02 buổi