Phân tích Chuyên sâu Báo cáo Tài chính

02 buổi Short-term Accounting Executive Finance Management

Course Description

Bản chất của số liệu kế toán là những ghi chép phản ảnh các giao dịch trong quá khứ, một chuyên viên tài chính – kế toán giỏi, một quản lý tài năng sẽ biến những số liệu khô khan này trở thành  những con số biết nói, tức là chuyển các con số kế toán thành ngôn ngữ kinh doanh, hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư đưa ra các quyết định sáng suốt nhất.

Chương trình PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH sẽ giúp Quý vị hiểu được kỹ lưỡng từng dòng trên các báo cáo tài chính, nắm được điểm cốt lõi và các con số quan trọng nhất trong toàn bộ các báo cáo này và chúng phản ảnh tình hình kinh doanh như thế nào.

 

Đặc biệt, cách phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ – báo cáo quan trọng nhất và cũng khó phân tích nhất, sẽ được tập trung trình bày, cùng hàng loạt nội dung trọng yếu khác như cơ cấu vốn tối ưu, các dấu hiệu cho thấy cần phân tích kỹ lưỡng hơn… từ đó đánh giá chính xác được sức mạnh tài chính, những tiềm năng, hiệu quả kinh doanh, những triển vọng và rủi ro trong tương lai, từ đó đề ra các giải pháp quản lý tài chính hoặc đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả, góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp.

Đối tượng tham dự:

 • Thành viên HĐQT
 • Thành viên Ban Tổng Giám đốc
 • CFO
 • Kế toán trưởng; Kế toán tổng hợp
 • Chuyên viên tài chính
 • Chuyên viên tín dụng
 • Chuyên viên thẩm định dự án
 • Các nhà đầu tư
 • Các cá nhân khác có quan tâm

Nội dung khóa học:

 1. Bản chất cốt lõi của các báo cáo tài chính
 2. Nguyên tắc phân tích báo cáo tài chính
 3. Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu
 4. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 5. Các lưu ý thực tế khi phân tích báo cáo tài chính. Các thủ thuật làm đẹp báo cáo tài chính.
 6. Một vài tỷ số và chỉ tiêu đặc thù khi phân tích báo cáo tài chính một số ngành.

Course Duration

02 buổi