Kỹ thuật Hợp nhất các Báo cáo tài chính

4 buổi Short-term Accounting Consultant Finance

Course Description

Trong quá trình lập Báo cáo Tài chính Hợp nhất tại các tập đoàn kinh tế và tổng công ty luôn luôn tồn tại nhiều vấn đề đòi hỏi phải nắm rõ các quy định có liên quan đến hợp nhất. Hợp nhất báo cáotài chính về bản chất là phương pháp để cộng báo cáo tài chínhcủa công ty con vào báo cáo tài chính của công ty mẹ cũng như hạch toán quyền lợi của tập đoàn trong các công ty liên kết, liên doanh.

Do đó, trong quá trình hợp nhất, tập đoàn và tổng công ty thường xuyên đối diện vấn đề chính yếu là hợp nhất (hay dưới đây nói đơn giản hơn là “Cộng”) báo cáo tài chính công ty con vào báocáo tài chính của công ty mẹ như thế nào. Và như vậy, việc hợpnhất báo cáo tài chính thường xuyên phải đối diện 06 vấn đề chính yếu sau đây:

 • Cộng 100% báo cáo tài chính của công ty con hay chỉ cộng một phần? Lý do cho những phương pháp Cộng này là như thế nào?
 • Cộng báo cáo tài chính của công ty con theo giá trị nào? Giá trị sổ sách, giá trị hợp lý, hay giá mua?
 • Trong trường hợp có thay đổi quyền sở hữu của công ty mẹ trong công ty con thì phương pháp Cộng nêu trên như thế nào là hợp lý?
 • Trong trường hợp tập đoàn phát triển theo chiều dọc từ trên xuống thành đa cấp thì phương pháp Cộng như thế nào?
 • Trong trường hợp các công ty trong tập đoàn đầu tư chéo lẫn nhau thì phương pháp Cộng như thế nào?
 • Trong trường hợp các công ty trong tập đoàn phát sinh các giao dịch qua lại với nhau thì phương pháp Cộng như thế nào?

Với kinh nghiệm kiểm toán hàng trăm các tập đoàn kinh tế và tổng công ty đang hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi thấu hiểu những khó khăn, thách thức của người làm công tác lập báo cáo tàichính hợp nhất.

Để giúp cho đội ngũ kế toán tại các doanh nghiệp cũng như lãnh đạo bộ phận tài chính doanh nghiệp nắm bắt tốt các kỹ thuật lập Báo cáo Tài chính Hợp nhất nhằm tổ chức thực hiện tốt ngay từ đầu, CFO Capital Phối hợp với RSM Việt Nam hân hạnh giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp Khóa đào tạo Kế toán Tập đoàn & Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC Hợp nhất.

Khóa học này sẽ cung cấp hiểu biết toàn diện, sâu sắc và thực tiễn. Nội dung được minh họa sinh động trong hàng loạt tình huống cụ thể và được hệ thống hóa bằng sơ đồ, bảng biểu để Doanh nghiệp có thể dễ dàng áp dụng hiệu quả hơn trong thực tế.

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA ĐÀO TẠO

PHẦN I: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN 

Tổng quan về kế toán tập đoàn & báo cáo tài chính hợp nhấ

 • Kế toán Tập đoàn là gì?
 • Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?
 • Thế nào là kiểm soát trực tiếp và gián tiếp?
 • Ai phải trình bày báo cáo tài chính hợp nhất?
 • Phạm vi hợp nhất báo cáo?
 • Phương pháp vốn chủ sở hữu ?
 • Tại sao phải loại bỏ các nghiệp vụ nội bộ?
 • Thế nào là không tạo ra lãi từ nghiệp vụ “mình bán cho mình”? 

Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày thụ đắc

 • Quyền sở hữu 100%
 • Phương pháp worksheet
 • Phương pháp trực tiếp
 • Quyền sở hữu dưới 100%
 • Phương pháp worksheet
 • Phương pháp trực tiếp
 • Các quan điểm khác về hợp nhất
 • Quan điểm “quyền sở hữu” (proprietary theory)
 • Quan điểm “một doanh nghiệp” (entity theory)
 • Quan điểm “Công ty mẹ” (parent theory)

Báo cáo tài chính sau ngày thụ đắc

 • Hợp nhất công ty con sở hữu 100% vốn
 • Năm thứ 1
 • Năm thứ 2
 • Hợp nhất công ty con sở hữu 80% (dưới 100%)
 • Năm thứ 1
 • Năm thứ 2
 • Cổ đông không kiểm soát
 • Thụ đắc vào ngày không phải là cuối năm

PHẦN II: CÁC VẤN ĐỀ CHUYÊN SÂU

 • Loại bỏ doanh thu và chi phí nội bộ
 • Loại bỏ lãi nội bộ chưa thực hiện trong hàng hóa
 • Loại bỏ lãi nội bộ chưa thực hiện trong TSCĐ
 • Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
 • Hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn
 • Thay đổi quyền sở hữu
 • Công ty con, liên kết mua lại cổ phiếu đã phát hành và đầu tư ngược lại công ty mẹ
 • Thoái vốn đầu tư

Hợp nhất công ty liên kết:

 • Giao dịch với liên kết
 • Thay đổi sở hữu trong công ty liên kết
 • Phương pháp hợp nhất trong trường hợp có công ty con gián tiếp
 • Sở hữu chéo tại công ty liên kết
 • Sở hữu chéo tại công ty con
 • Hợp nhất kinh doanh dưới sự kiểm soát chung
 • Tóm tắt quy trình hợp nhất 

Course Duration

4 buổi