Kỹ năng Phân tích và Nắm bắt Tâm lý Khách hàng

04 buổi Short-term Consultant Customer Service Sales Marketing Soft Skills

Course Description

Phân tích và Nắm bắt Tâm lý Khách hàng là công việc không hề đơn giản. Không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào kỹ năng quan sát mà là cả quá trình tìm hiểu, đánh giá, vận dụng mọi yếu tố để đưa ra bảng phân tích cho từng đối tượng khách hàng phù hợp. Chính vì vậy, tìm cách nắm bắt được dòng suy nghĩ của khách hàng, giải mã chiếc hộp đen ý thức của khách hàng là công việc quan trọng giúp bạn có được thành công trong việc thương thuyết với doanh nghiệp.

Nhằm giúp bạn thực hiện công việc này hiệu quả hơn, khóa học kỹ năng Phân tích và Nắm bắt Tâm lý Khách hàng sẽ giúp bạn thấu hiểu và làm chủ các nội dung sau:

Nhận diện và thấu hiểu tâm lý khách hàng mục tiêu

 • Những yêu cầu của nền kinh tế dịch vụ
 • Bán hàng là gì và liên quan như thế nào trong việc hiểu khách hàng?
 • Nhu cầu của con người nói chung Maslow và của khách hàng trong kinh doanh và cách xác định
 • Nhận diện 4 loại tính cách theo DISC và đặc trưng tâm lý của từng kiểu người
 • Phong cách giao tiếp với từng loại
 • Đánh giá tâm trạng qua biểu cử của nét mặt đối tác

 Chiếm lĩnh nhận thức và điều khiển hành vi mua hàng của khách hàng mục tiêu

 • Tại sao Khách hàng rời bỏ chúng ta?
 • Mô hình của TedLevett
 • Áp dụng thực tế vào Doanh Nghiệp để nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.
 • Các mong đợi của khách hàng và cách thỏa mãn những mong đợi đó
 • Nghệ thuật từ chối khách hàng khi không thể thỏa mãn một đề nghị vượt quy định.

 Nghệ thuật tâm lý trong chăm sóc khách hàng

 • Tâm lý khách hàng từ một quan điểm và hai nguyên tắc trong bán hàng
 • Các giai đoạn tâm lý của khách hàng trong tiến trình quyết định mua hàng
 • Những loại khách hàng khó tính và cách ứng xử.
 • Vận dụng quy trình giải quyết than phiền khiếu nại của khách hàng vào công việc thực tế
 • Quản lý cảm xúc bằng nhận thức tích cực

 Thực hành phân tích tâm lý khách hàng mục tiêu (thực hiện đan xen trong suốt quá trình học) 

Kết quả đạt được

 • Trang bị phương pháp xác định khách hàng mục tiêu có cơ sở khoa học tâm lý và những giá trị thấu hiểu chân dung tâm lý khách hàng mục tiêu
 • Giúp người học thấu hiểu những yếu tố tâm lý tác động đến nhận thức và hành vi tiêu dùng của khách hàng
 • Thay đổi nhận thức, hình thành lối tiếp cận khách hàng mục tiêu hiệu quả trong từng chiến lược sales - marketing

 

Course Duration

04 buổi