Kỹ năng Quản lý sự thay đổi

04 buổi Short-term Executive Management General Business Soft Skills

Course Description

Thay đổi là một xu hướng tất yếu của sự phát triển trong các tổ chức ngày nay. Nhất là thời đại bùng nổ công nghệ thông tin và viễn thông, môi trường kinh doanh, kinh tế thay đổi một cách nhanh chóng, đã tạo ra rất nhiều cơ hội cũng như không kém thách thức đối với các nhà quản lý. Do đó, thay đổi là một yếu tố quan trọng liên quan đến việc quản lý kinh doanh. Nếu không mau chóng thích ứng với sự thay đổi, doanh nghiệp khó có thể giữ được vị thế trong thị trường cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ.

Thay đổi có thể ở dạng bị động hoặc chủ động, nhằm khai thác các cơ hội mới để phát triển các tổ chức ngày càng hiệu quả hơn. Việc chủ động nhận dạng đúng nhu cầu thay đổi đồng thời quản lý thành công sự thay đổi là một thách thức lớn và cũng là yếu tố quan trọng giúp các tổ chức thành công vượt bậc.
Chính vì vậy năng lực quản trị sư thay đổi của các nhà quản trị càng ngày càng trở nên quan trọng.

Khóa học "Kỹ Năng Quản Lý Sự Thay Đổi" sẽ cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng về quản lý sự thay đổi để từ đó giúp các nhà quản trị có thể điều hành thành công trong việc áp dụng những cải tiến thay đổi quy trình, công nghệ mới mà có ảnh hưởng tới các thói quen của thành viên có liên quan, đôi khi các thay đổi đó đang diễn ra hàng ngày tại tổ chức doanh nghiệp.

Mục tiêu đào tạo

 • Nhận biết vai trò quan trọng mà con người nắm giữ trong việc chuyển đổi doanh nghiệp thành công.
 • Thảo luận những thách thức cơ bản trong việc giúp con người thay đổi và làm sao để tồn tại được trong quá trình thay đổi đó.
 • Hiểu được và có thể ứng dụng những bước cần thiết để quản lý con người thay đổi thành công.
 • Áp dụng kiến thức quản trị thay đổi vào dự án hoặc chương trình để quản lý sự thay đổi về tư duy và hành vi của con người một cách có hiệu quả.

Đối tượng học viên

 • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp
 • Các Giám đốc chức năng, trưởng / phó các phòng / ban / bộ phận trong doanh nghiệp
 • Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển năng lực kỹ năng này.

Nội dung chương trình

Phần 1. Phân tích môi trường dẫn đến sự thay đổi

 • Phân loại sự thay đổi
 • Các tác động của sự thay đổi
 • Nắm bắt tiến trình của sự thay đổi
 • Các loại thay đổi trong doanh nghiệp
 • Thay đổi bị động và các tác động tới cá nhân và tổ chức
 • Thay đổi chủ động và các hiệu quả với cá nhân và tổ chức
 • Các bước từ khởi xướng thay đối đến thực hiện thay đổi trong tổ chức
 • Phân tích các bước: Nên và không nên trong từng bước
 • Xác định, đánh giá và quản lý rủi ro trong sự thay đổi
 • Đo lường và đánh giá kết quả của sự thay đổi
 • Xây dựng văn hóa thay đổi chủ động
 • Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 2. Quy trình quản lý thay đổi

 • Mục tiêu cho sự thay đổi
 • Kế hoạch hành động và triển khai
 • 4P trong quản trị thay đổi
 • Truyền thông và huấn luyện nhân viên về sự thay đổi
 • Thể chế hóa các phương cách mới trong quá trình thay đổi
 • Xây dựng và triển khai văn hóa mới
 • Giám sát và đánh giá sự thay đổi
 • Điều chỉnh kế hoạch thay đổi kịp thời
 • Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 3. Xử lý các vấn đề cưỡng lại sự thay đổi

 • Cưỡng lại là phản ứng tự nhiên của con người (Phản ứng vô thức)
 • Cưỡng lại có chủ đích tiêu cực
 • Các lý do cưỡng lại sự thay đổi
 • Các nguyên tắc để xử lý các nguyên nhân không chịu thay đổi
 • Để thay đổi diễn ra theo hướng tích cực
 • Kỹ năng giao tiếp trong thuyết phục người khác thay đổi
 • Vai trò lãnh đạo trong thúc đẩy tạo cảm hứng trong thay đổi
 • Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế


Phần 4. Quản lý Stress trong thay đổi

 • Hiểu về stress và nguyên nhân tạo nên stress
 • Các kỹ thuật tự quản lý và làm giảm stress
 • Các kỹ thuật giúp người khác giảm stress
 • Các chiến lược về giao tiếp tránh gây stress và tạo kết quả tích cực trong quản lý và tác động sự thay đổi
 • Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 5. Duy trì sự thay đổi

 • Những nội dung chính cần nhớ và thực hiện sự thay đổi
 • Cam kết và cách thực hiện cam kết thay đổi
 • Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 6. Đánh giá nắm bắt nội dung và tổng kết chương trình

 • Nhận diện các loại thay đổi
 • Đánh giá sự sẵn sàng thay đổi
 • Đánh giá các rủi ro khi thay đổi
 • Lập kế hoạch thay đổi
 • Kế hoạch truyền thông thay đổi trong nội bộ
 • Mô hình quy trình thay đổi
 • Chiến lược triển khai thay đổi và các chỉ tiêu thay đổi
 • Chiến lược đối phó với phản ứng thay đổi

Course Duration

04 buổi