Kỹ năng tư duy chiến lược

02 buổi Short-term Executive Management General Business Soft Skills

Course Description

Hoạch định và tư duy chiến lược đã không còn là một nhiệm vụ mỗi năm làm một lần như là một phần của việc lên kế hoạch chiến lược hàng năm. Các nhà lãnh đạo ngày nay được đòi hỏi không những khả năng làm việc mà còn phải tư duy một cách chiến lược dài hạn. Hoạch định và tư duy chiến lược trở nên cần thiết hơn bao giờ hết cho sự thành công cả trong ngắn hạn và dài hạn đối với mọi cấp độ quản trị doanh nghiệp. Mấu chốt không chỉ là kỹ năng của mỗi cá nhân mà còn là khả năng cùng làm việc với người khác trong quá trình hoạch định và tư duy chiến lược.

Khóa học "Kỹ Năng Tư Duy Chiến Lược" cung cấp cho học viên các kiến thức cần thiết để hiểu biết hiện tại về hoạch định chiến lược để biết cách nghiên cứu và áp dụng hiệu quả những kiến thức vào kỹ năng hoạch định chiến lược kinh doanh tại doanh nghiệp mình đang quản lý. Khóa học này phù hợp với các học viên đang đương nhiệm là Lãnh đạo cấp cao cần tăng cường kiến thức cũng như kỹ năng về hoạch định và tư duy chiến lược.

Với khóa học này, học viên sẽ có cơ hội khám phá khả năng của mình như những nhà tư duy chiến lược, hiểu được các phần chính của việc lập kế hoạch và tư duy chiến lược cũng như ứng dụng các công cự thực hành.

Mục tiêu đào tạo

 • Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của kỹ năng tư duy chiến lược đối với sự phát triển của tổ chức, doanh nghiệp
 • Hiểu được tầm quan trọng của việc hoạch định chiến lược trong công việc
 • Có tầm nhìn và hiểu biết rõ ràng về nội tại doanh nghiệp
 • Làm rõ sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu
 • Xác định các vấn đề trong việc hoạch định chiến lược để phát triển các lợi thế cạnh tranh
 • Tìm hiểu các phương thức tiếp cận thực tế để xác định những cơ hội và thách thức chính
 • Kết hợp các nhu cầu của khách hàng vào việc lên kế hoạch chiến lược
 • Áp dụng các kỹ thuật khác nhau vào việc lên kế hoạch và thực thi thay đổi
 • Biết và áp dụng các công cụ chính để hình thành tư duy chiến lược ma trận SWOT, phân tích PEST, Value chain, Value System, ma trận BCG, chiến lược vòng đời sản phẩm.
 • Hiểu rõ và áp dụng 3 chiến lược cạnh tranh của Micheal Porter: Dẫn đầu về chi phí (Cost Leadership), Cạnh tranh bằng sự khác biệt (Differentiation), và Tập trung thị trường ngách (Niche).

Đối tượng học viên

 • Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Đội ngũ quản lý cấp trung (giám đốc chức năng trưởng phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp).
 • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này.

Nội dung chương trình

 • Chiến lược kinh doanh là gì?
 • Những vấn đề cơ bản về Quản trị chiến lược
 • Cơ cấu phân cấp của chiến lược
 • Mô hình cơ bản về chiến lược kinh doanh
 • Qui trình xây dựng chiến lược
 • Tính duy nhất của chiến lược
 • Các chiến lược phổ biến và hiệu quả được áp dụng
 • Chiến lược khác biệt hóa
 • Chiến lược đại dương xanh
 • Phối hợp giữa chiến lược và chiến thuật
 • 3 Chiến lược cạnh tranh cơ bản của Micheal Porter
 • Phân tích PEST
 • Kỹ thuật phân tích SWOT
 • Chuỗi giá trị và liên kết chuỗi giá trị (Value Chains & Value System)
 • Ma trận BCG
 • Vòng đời sản phẩm PLC
 • Thực hiện 5 tiêu chuẩn trong tư duy chiến lược
 • Phân tích cấu trúc của tổ chức và các nguồn lực để thực hiện
 • Các kỹ năng quan sát và nhận thức hiệu quả
 • Xây dựng các quan điểm trong tư duy chiến lược
 • Xác định tầm quan trọng của sức mạnh định hướng và xây dựng định hướng
 • Xác định mục tiêu chiến lược của tổ chức

Course Duration

02 buổi