Chiến lược Thu hồi Công nợ Hiệu quả

Thu hồi công nợ luôn là một vấn đề đau đầu mà dù muốn hay không, doanh nghiệp vẫn luôn phải đối mặt.

Làm thế nào để thu hồi công nợ không những đủ, đúng, kịp thời, mà còn phù hợp với các quy định của pháp luật, luôn là trăn trở của các doanh nghiệp hiện nay.

Khoá đào tạo Thu hồi Công nợ Hiệu quả do CFO Việt Nam tổ chức sẽ giúp Anh/Chị nâng cao khả năng đàm phán thu hồi công nợ cho doanh nghiệp.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 1. Kỹ năng giao tiếp trong xử lý nợ
 • Các nguyên tắc giao tiếp
 • Giao tiếp trong xử lý nợ (trực tiếp và qua điện thoại)
 • Tình huống thực hành
 1. Thương lượng thu hồi nợ
 • Bản chất của Thương lượng
 • Đòn bẩy, BATNA và ZOPA
 • Chiến lược thương lượng 
 • Các giai đoạn thương lượng
 • Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm
 1. Bài tập/Tình huống thực hành
 2. Khởi kiện Thu hồi nợ
 • Cơ quan giải quyết
 • Hồ sơ khởi kiện tại Tòa án
 • Quy trình khởi kiện
 • Các bước và giai đoạn tố tụng
 • Các điểm cần lưu ý khi khởi kiện
 1. Thi hành án
 • Điều kiện và thời hiệu thi hành án
 • Cơ quan thi hành án và Thừa phát lại
 • Hồ sơ thi hành án
 • Quy trình thi hành án
 • Kinh nghiệm và lưu ý quan trọng
 1. Thu hồi nợ trong thường hợp phá sản và giải thể
 • Thu hồi nợ khi khách hàng giải thể
 • Thu hồi nợ nếu khách hàng phá sản
 • So sánh sự khác nhau và áp dụng phù hợp
 1. Tình huống thảo luận

Thời gian: theo đề xuất của Quý doanh nghiệp
Địa điểm: theo đề xuất của Quý doanh nghiệp

Liên hệ
CFO Việt Nam
Tel: 028 66 701 666 | 028 62 704 666