Một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều doanh nghiệp thất bại là do năng lực quản trị tài chính còn hạn chế, đặc biệt trong việc hoạch định nguồn tài trợ dài hạn và quản trị vốn lưu động, thể hiện qua tình trạng thiếu vốn, mất tính thanh khoản. Mục tiêu của Quản lý vốn lưu động là để đảm bảo rằng công ty có thể duy trì liên tục các hoạt động của nó và có dòng tiền đủ để đáp ứng cả nợ ngắn hạn trưởng thành và các chi phí hoạt động sắp tới.

Chương trình KINH NGHIỆM QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG HIỆU QUẢ do CFO Việt Nam tổ chức sẽ giúp người tham dự nhận được những kiến thức nền tảng và kinh nghiệm thực tiễn nhằm ứng dụng vào việc quản lý hiệu quả các tài sản và các nguồn tài chính ngắn hạn.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  1. Các tỷ số tài chính liên quan đến quản lý vốn lưu động.
  2. Quản lý nguồn vốn chiến lược.
  3. Các kinh nghiệm quản lý các khoản phải thu từ khách hàng,giảm thiểu nợ xấu
  4. Quản lý khoản phải trả như thế nào cho hiệu quả.
  5. Quản lý hàng tồn kho như thế nào cho hiệu quả.
  6. Quản lý dòng tài chính như thế nào cho hiệu quả.
  7. Các dấu hiệu cảnh báo của một doanh nghiệp thiếu tiền. Các hành động bù đắp thiếu hụt tiền và ngăn chặn hiện tượng “chảy máu tiền

Thời gian: theo đề xuất của Quý doanh nghiệp
Địa điểm: theo đề xuất của Quý doanh nghiệp

Liên hệ
CFO Việt Nam
Tel: 028 66 701 666 | 028 62 704 666