Doanh nghiệp nào cũng phải có nghĩa vụ đóng thuế theo pháp luật và chi phí thuế luôn luôn là một khoản chi phí mà lãnh đạo doanh nghiệp phải tập trung quan tâm, cân nhắc. Làm thế nào để có thể tiết kiệm chi phí thuế mà vẫn tuân thủ nghiêm túc các qui định của Pháp luật? đây là một thách thức đặt ra cho những cán bộ phụ trách tài chính – kế toán  trong doanh nghiệp.

Chương trình LẬP KẾ HOẠCH CHI PHÍ THUẾ sẽ  là chìa khóa giúp bạn có được những kinh nghiệm giải bài toán kiểm soát chi phí thông qua các tình huống thực tế và các thảo luận mở về các vướng mắc mà các doanh nghiệp đang trăn trở.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Phần 1.  Tổng quan về lập kế hoạch thuế – tối ưu thuế phải nộp

 1. Thế nào là lập kế hoạch thuế, trốn thuế và tránh thuế
 2. Chiến lược lập kế hoạch thuế
 3. Rủi ro trong lập kế hoạch thuế

Phần 2. Tối ưu thuế trong  quá trình thành lập doanh nghiệp

 1. Thuế và các loại hình doanh nghiệp
 2. Thuế và các hình thức góp vốn đầu tư
 3. Các chi phí trước thành lập

Phần 3. Tối ưu thuế trong quá trình hoạt động doanh nghiệp

 1. Tối ưu thuế TNDN
 2. Tối ưu thuế GTGT
 3. Tối ưu các thuế khác

Phần 4. Tối ưu thuế trong quá trình tái cơ cấu

 1. Các loại hình tái cơ cấu doanh nghiệp và tác động thuế
 2. Thuế trong Sáp nhập và mua lại (M&A)

Phần 5. Tối ưu thuế thu nhập cá nhân

 1. Tối ưu thuế đối với thu nhập từ tiền lương tiền công
 2. Tối ưu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh
 3. Tối ưu thuế đối với thu nhập từ đầu tư và chuyển nhượng vố
 4. Tối ưu thuế với các thu nhập khác

Phần 6. Trao đổi, tư vấn các vướng mắc  về Thuế

Thời gian: theo đề xuất của Quý doanh nghiệp
Địa điểm: theo đề xuất của Quý doanh nghiệp

Liên hệ
CFO Việt Nam
Tel: 028 66 701 666 | 028 62 704 666