Project Description

Bản chất của Kế hoạch Ngân sách chính là Kế hoạch Kinh doanh sắp tới được thể hiện bằng tiền, nói cách khác, đó chính là tổng hợp của tất cả mọi Kế hoạch trong một Doanh nghiệp. Không thực hiện hoặc thiếu chu đáo trong việc lập Kế hoạch Ngân sách là một trong những yếu tố mang lại rủi ro lớn cho Doanh nghiệp. Nếu là người nhận trách nhiệm tổ chức Soạn thảo Kế hoạch Ngân sách năm 2018, Anh/Chị sẽ đứng trước nhiều thách thức trong việc phân bổ thời gian, phân công nhân lực, điều phối giữa các phòng ban… và đặc biệt xây dựng các biểu mẫu để sử dụng.

Tham gia chương trình “Xây dựng Kế hoạch Ngân sách Doanh nghiệp bằng Excel” do CFO Việt Nam tổ chức, vấn đề về Form, Mẫu biểu của Anh/Chị sẽ được gỡ bỏ.

Tham gia chương trình, Anh/ Chị sẽ tiếp cận cơ hội:

Trao đổi trực tiếp với chuyên gia trong việc tư vấn lập KHNS cho các Doanh nghiệp tại VN Tương tác trực tiếp với hơn 20 biểu Excel lập KHNS Doanh nghiệp.

TỪ: Ngân sách Doanh thu; Ngân sách Thu tiền; Ngân sách Sản xuất; Ngân sách Nguyên liệu; Ngân sách Chi tiền; Ngân sách Nhân công; Ngân sách Giá thành Sản phẩm; Ngân sách Chi phí Bán hàng và Hành chính; Ngân sách Đầu tư, Ngân sách Khấu hao hàng tháng;…

ĐẾN: Ngân sách Dòng tiền; Báo cáo Lãi lỗ Kế hoạchBảng Cân đối Kế toán Ngân Sách. 

Apply Today

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên sẽ có thể:

 • Nắm rõ mục đích lập KHNS
 • Vận dụng phương pháp lập KHNS phù hợp với đặc thù ngành nghề/ doanh nghiệp
 • Soạn thảo quy trình lập KHNS và phân công công việc cho những nhân sự tham gia
 • Lập các biểu mẫu kế hoạch ngân sách bằng Excel (cách làm phổ biến nhất hiện nay)
 • Các chủ doanh nghiệp, lãnh đạo công ty;
 • Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành;
 • Giám đốc Tài chính;
 • Kế toán trưởng, chuyên viên phòng kế toán, chuyên viên tài chính;
 • Nhân sự chuyên trách về thuế.
 • Xuyên suốt chương trình, việc hướng dẫn và thực hành lập KHNS cho DN sẽ được thực hiện trên Excel;
 • Người tham dự chuẩn bị laptop riêng để thực hành trực tiếp;
 • Học viên sẽ nhận được bộ biểu mẫu Excel thực tế về lập KHNS cho DN để thực hành và qua đó lựa chọn áp dụngcho riêng DN của mình;
 • Sau khóa học, học viên có thể liên hệ nhận ý kiến tư vấn từ Giảng viên

Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 62 704 666
Email: Contact@CFOCapital.vn

Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính

Apply Today

Hàng ngàn Doanh nghiệp đã tham dự các Khóa Đào tạo thực tiễn cùng CFO Capital

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể