Xây dựng Kế hoạch Ngân sách Doanh nghiệp

Bản chất của Kế hoạch Ngân sách chính là Kế hoạch Kinh doanh sắp tới được thể hiện bằng tiền, nói cách khác, đó chính là tổng hợp của tất cả mọi Kế hoạch trong một Doanh nghiệp. Không thực hiện hoặc thiếu chu đáo trong việc lập Kế hoạch Ngân sách là một trong những yếu tố mang lại rủi ro lớn cho Doanh nghiệp. Nếu là người nhận trách nhiệm tổ chức Soạn thảo Kế hoạch Ngân sách năm 2018, Anh/Chị sẽ đứng trước nhiều thách thức trong việc phân bổ thời gian, phân công nhân lực, điều phối giữa các phòng ban… và đặc biệt xây dựng các biểu mẫu để sử dụng.

Tham gia chương trình “Xây dựng Kế hoạch Ngân sách Doanh nghiệp bằng Excel” do CFO Việt Nam tổ chức, vấn đề về Form, Mẫu biểu của Anh/Chị sẽ được gỡ bỏ.

Tham gia chương trình, Anh/ Chị sẽ tiếp cận cơ hội:

Trao đổi trực tiếp với chuyên gia trong việc tư vấn lập KHNS cho các Doanh nghiệp tại VN Tương tác trực tiếp với hơn 20 biểu Excel lập KHNS Doanh nghiệp.

TỪ: Ngân sách Doanh thu; Ngân sách Thu tiền; Ngân sách Sản xuất; Ngân sách Nguyên liệu; Ngân sách Chi tiền; Ngân sách Nhân công; Ngân sách Giá thành Sản phẩm; Ngân sách Chi phí Bán hàng và Hành chính; Ngân sách Đầu tư, Ngân sách Khấu hao hàng tháng;…

ĐẾN: Ngân sách Dòng tiền; Báo cáo Lãi lỗ Kế hoạch; Bảng Cân đối Kế toán Ngân Sách. 

PHƯƠNG THỨC CHIA SẺ:

Xuyên suốt chương trình, việc hướng dẫn và thực hành lập KHNS cho DN sẽ được thực hiện trên Excel;

Người tham dự chuẩn bị laptop riêng để thực hành trực tiếp;

Học viên sẽ nhận được bộ biểu mẫu Excel thực tế về lập KHNS cho DN để thực hành và qua đó lựa chọn áp dụng cho riêng DN của mình;

Sau khóa học, học viên có thể liên hệ nhận ý kiến tư vấn từ Diễn giả.

Thời gian: theo đề xuất của Quý doanh nghiệp
Địa điểm: theo đề xuất của Quý doanh nghiệp

Liên hệ
CFO Việt Nam
Tel: 028 66 701 666 | 028 62 704 666