Dương Hải

  • Là giảng viên của Chương trình đào tạo CFO và Chương trình Tài chính, Kế toán dành cho Lãnh đạo. Ông cũng là chuyên gia tư vấn và giảng dạy cho các  khóa đào tạo riêng chuyên về Quản lý Tài chính doanh nghiệp dành cho cấp cán bộ quản lý của các Công ty và Tổng Công ty lớn tại Việt Nam.
  • Ông Hải có hơn 20  năm kinh nghiệm thực tế trong ngành Tài chính-Kế toán. Ông nguyên là Giám đốc Tài chính Ngân hàng Citibank Vietnam, nguyên Giám đốc Tài chính Avon Cosmetics (Vietnam).
  • Hiện nay, ông đang là Phó Giám đốc thường trực Câu lạc bộ CFO Việt Nam (VCFO), Chủ tịch Hội đồng chuyên môn VCFO.