Với bề dày kinh nghiệm trên 20 năm ở vị trí lãnh đạo, điều hành cũng như trong vai trò nhà tư vấn về chiến lược , quản trị, tái cấu trúc, mua bán sáp nhập doanh nghiệp…

Cùng với kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều lĩnh vực kinh doanh từ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ hay ngành hàng tiêu dùng, tài chính… tại các Công ty trong và ngoài nước, và hiện nay là Đại diện cho Công ty tư vấn và đầu tư WATERSTONE CAPITAL PARTNERS LLC (USA) tại Việt Nam ,Ông Hồ Trọng Lai , là chủ Tịch của HEAVEN LIGHT , được biết đến như là một nhà tư vấn độc lập về chiến lược , tái cấu trúc cho các Doanh nghiệp Việt Nam mang đến cho các Doanh nghiệp các giải pháp về chiến lược và quản trị.

Ngoài ra, với tâm huyết truyền tải và chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn của mình cho các thế hệ kế tiếp, Ông Lai đang tham gia giảng dạy tại CFO Việt Nam … và tại nhiều Doanh nghiệp với các chuyên đề về quản trị chiến lược , quản trị tài chính, xây dựng mô hình kinh doanh, xây dựng các kỹ năng cá nhân như giải quyết vần đề và ra quyết định, Nghệ thuật lãnh đạo và tạo động lực cho nhân viên…

Ông Hồ Trọng Lai là tác giả quyển sách “Mô hình kinh doanh” đã được lưu hành.