Ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tư vấn và Đầu tư Châu Á.

Ông Thành có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị Tài chính Doanh nghiệp, với hơn 10 năm làm việc ở các vị trí Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Giám đốc Tài chính của các Công ty FDI tại Việt Nam. Ông Thành đang là chuyên gia Tư vấn Quản trị Tài chính Doanh nghiệp, có gần 10 năm kinh nghiệm tham gia các dự án tư vấn cho các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong các việc xây dựng Hệ thống Quản lý Tài chính – Kế toán chuyên nghiệp. Ông cũng là Giảng viên chính cho các khóa đào tạo chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại CFO Việt Nam về xây dựng kế hoạch ngân sách doanh nghiệp, tài chính kế toán dành cho lãnh đạo,…

Hiện nay, Ông Thành cũng đồng thời đảm nhiệm các vai trò Tổng Giám đốc Công ty Nguồn lực CFO; Giám đốc Đầu tư Syngience Investment, Giám đốc Điều hành CFO Việt Nam và là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội các Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD).