DBA (US), MBA (UK), CPA (Aust), VACPA, VTCA

  • Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn & Kiểm toán RSM Việt Nam
  • Thành viên Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
  • Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề CPA Australia
  • Thành viên Hội đồng Khoa học Kế toán và Kiểm toán của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế Luật
  • Tiến sỹ Quản trị kinh doanh (Mỹ)
  • Chứng chỉ hành nghề Kiểm toán viên của Việt Nam và Úc, chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế
  • Ông Cảnh là một trong những Kiểm toán viên đầu tiên ở Việt Nam. Ông đã có hơn 33 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, và trong đó hơn 8 năm giữ cương vị là Phó Giám đốc phụ trách Kiểm toán và Tư vấn Thuế của một công ty kiểm toán lớn hàng đầu của Bộ Tài chính, sau đó, ông Cảnh được mời về làm Trưởng phòng Tư vấn Thuế cho một tập đoàn kiểm toán hàng đầu thế giới trước khi gia nhập vào RSM Việt Nam với vị trí Tổng Giám đốc.
  • Ông Cảnh là thành viên của Hội đồng Khoa học Kế toán và Kiểm toán của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, thành viên Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).
  • Ông Cảnh tham gia tích cực vào công tác giảng dạy kế toán, tài chính của nhiều trường đại học, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Kế toán Tp HCM, Hội kiểm toán viên hành nghề VACPA. Đảm trách công tác tư vấn, huấn luyện cho đội ngũ tài chính kế toán của nhiều tập đoàn đa quốc gia đang có mặt tại Việt Nam như đặc biệt là các khóa học về hợp nhất báo cáo tài chính: Saigon Toursit, Tổng Công ty Bến Thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long, Tổng Công ty Phú Cường, Trường Hải Auto, Sonadezi, Mai Linh…
  • Ông Cảnh đã phối hợp với RSM Việt Nam tổ chức nhiều buổi hội thảo, đào tạo thu hút hàng ngàn doanh nghiệp tham gia.