Lê Khánh Lâm

6 course (s) of Lê Khánh Lâm

Lê Khánh Lâm
02 buổi
Short-term
Giới thiệu Các quy định về tuân thủ nguyên tắc giao dịch theo giá thị trường đã được nhiều nước phát triển trên thế giới áp dụng rộng rãi từ năm 1995. Đến cuối năm 2005, Bộ Tài chính chính thức ban hành quy định đầy đủ về nội dung này (Thông tư 117/2005/TT-BTC) . Sau đó, Thông tư này tiếp tục được thay thế bằng  Thông tư 66/2010/TT-BTC  nhằm cunng cấp các hướng dẫn phù hợp hơn về yêu cầu tuân thủ cho Doanh nghiệp có liên quan. Đến năm 2017, Chính phủ đã ban hành  Nghị định 20/2017/NĐ-CP  quy định về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết với các yêu cầu tuân thủ khắt khe hơn. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2017. Trên thực tế việc hiểu cặn kẽ và áp dụng phù hợp các quy định về giao dịch theo giá thị trường gặp khá nhiều khó khăn do các quy định này du nhập khá nhiều các khái niệm quốc tế, cách tiếp cận vấn đề của các nước phát triển, đồng thời đòi hỏi các thông tin so sánh có chất lượng cao và được sắp xếp phù hợp cho mục đích riêng này. Để chuẩn bị cho các cuộc thanh tra chuyển giá và hoạch định thuế liên quan đến giao dịch liên kết, Doanh nghiệp cần nhanh chóng tìm câu trả lời cho các nội dung cơ bản sau đây: Nguyên tắc cơ bản của việc xác định giá giao dịch liên kết là gì? Yêu cầu tuân thủ cho doanh nghiệp khi phát sinh giao dịch liên kết là gì? Tờ khai thông tin giao dịch liên kết và Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được chuẩn bị như thế nào? Tuân thủ được Tờ khai thông tin giao dịch liên kết và Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết đã tránh được rủi ro về chuyển giá? Phân tích rủi ro về giao dịch liên kết như thế nào? Làm sao để giải trình hiệu quả với Cơ quan thuế? Cơ quan thuế ấn định thuế và các mức phạt vi phạm như thế nào? Quyền khiếu nại và khiếu kiện của Doanh nghiệp khi nhận được quyết định xử lý từ Cơ quan thuế là gì? Những khó khăn và khúc mắc nêu trên khiến cho nhiều Doanh nghiệp chỉ tuân thủ các yêu cầu báo cáo, so sánh ở mức tối thiểu (thậm chí không tuân thủ các yêu cầu này). Việc kéo dài tình trạng tuân thủ thấp có thể dẫn đến nhiều rủi ro như bị điều chỉnh, ấn định và truy thu thuế khi Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, thanh tra xem Doanh nghiệp có đảm bảo việc Xác định giá giao dịch liên kết (“Transfer Pricing”) tuân thủ nguyên tắc giao dịch theo giá thị trường hay không? Với mong muốn đem đến kiến thức thực tiễn nhất về chủ đề Xác định giá giao dịch liên kết giúp Doanh nghiệp nắm bắt những điểm tuân thủ cốt lõi về việc tuân thủ theo nguyên tắc giá thị trường, RSM Vietnam rất hân hạnh giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp Khoá học “Khám phá những bị mật về yêu cầu tuân thủ về Xác định giá giao dịch liên kết (“Transfer Pricing”)”. Mục tiêu Sau khi hoàn thành Khóa học, học viên sẽ: Hiểu rõ hơn về Giá giao dịch liên kết, Chuyển giá và giao dịch theo nguyên tắc giá thị trường; Dễ dàng hơn trong việc xác định thế nào là doanh nghiệp liên kết, các nguyên tắc và phương pháp xác định giá thị trường; Áp dụng kiến thức vừa học vào các tình huống thực tế để lập Tờ khai thông tin về giao dịch liên kết và Hồ sơ chứng minh giao dịch theo giá thị trường, các chọn thông tin so sánh, chứng từ cần thu thập để có thể giải trình hiệu quả với Cơ quan thuế; Nắm bắt các qui định về kiểm tra, thanh tra thuế; khi nào Cơ quan thuế được ấn định thuề và các mức phạt vi phạm khi Doanh nghiệp không tuân các quy định về xác định giá thị trường; quyền khiếu nại và khiếu kiện của Doanh nghiệp khi nhận được quyết định xử lý từ Cơ quan thuế. Đối tượng Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành. Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng; Giám đốc bộ phận, Trưởng/ phó trưởng phòng ban chức năng; Các cá nhân khác có quan tâm. Nội dung đào tạo Phần I – Các quy định tổng quan Lịch sử phát triển trên thế giới về các yêu cầu kiểm soát Giá giao dịch liên kết Giá giao dịch liên kết – Khái niệm quốc tế và Việt Nam Khái niệm Chuyển giá và rủi ro cao ở các Doanh nghiệp liên kết Quy định về chống Chuyển giá ở Việt Nam Yêu cầu tuân thủ cho Doanh nghiệp; và Doanh nghiệp nào cần tuân thủ Phần II – Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết & Tờ khai thông tin các bên liên kết Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết: Tại sao phải lập Hồ sơ này? Các thành phần không thể thiếu về Hồ sơ Thế nào là các bên liên kết? Thảo luận các ví dụ cụ thể về phương pháp xác định giá thị trường và chọn lựa các phương pháp như thế nào? Tìm hiểu về Tờ khai thông tin các bên liên kết và cách lập Tờ khai này Phần III – Rủi ro tiềm ẩn khi bị thanh tra, kiểm tra thuế; và yêu cầu tuân thủ sớm Khi nào phát sinh rủi ro tiềm ẩn về Chuyển giá Quyền ấn định thuế thuế của Cơ quan thuế; mức phạt và thời hiệu với các vi phạm; và quyền khiếu nại, khiếu kiện của doanh nghiệp  
Lê Khánh Lâm
02 buổi
Short-term
Giới thiệu Hiêp định thuế tránh đánh thuế hai lần (“DTA”)  là giải pháp tạo lợi thế trong thời đại toàn cầu hóa thương mại, thu hẹp khoảng cách của các hệ thống Thuế giữa các quốc gia, góp phần dỡ bỏ rào cản thương mại và khuyến khích đầu tư xuyên quốc gia. Doanh nghiệp của bạn có biết rằng Việt Nam đã ký hơn  70 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần  với các nước và vùng lãnh thổ. Đến năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết với các yêu cầu tuân thủ khắc khe hơn. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2017. Trên thực tế việc hiểu cặn kẽ và áp dụng phù hợp các quy định về giao dịch theo giá thị trường gặp khá nhiều khó khăn do các quy định này du nhập khá nhiều các khái niệm quốc tế, cách tiếp cận vấn đề của các nước phát triển, đồng thời đòi hỏi các thông tin so sánh có chất lượng cao và được sắp xếp phù hợp cho mục đích riêng này. Nắm bắt và vận dụng xử lý thuế  quốc tế đối với  các giao dịch xuyên biên giới  để tạo ra lợi thế cạnh tranh không chỉ là mối quan tâm của Nhà cung cấp nước ngoài mà còn là của Doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, các rủi ro về tác động của  Hiệp định thuế   là các rủi ro tuân thủ quan trọng, không thể bỏ qua khi Doanh nghiệp phát sinh  các giao dịch xuyên biên giới . Để vận dụng được các lợi thế và phòng ngừa các rủi ro, Doanh nghiệp cần tìm lời giải đáp cho các câu hỏi sau: Các loại thuế chịu sự chi phối của Hiệp định thuế (“DTA”)? Cơ sở thường trú là gì? Quốc gia nào được quyền đánh thuế trước? Thỏa thuận việc phân chia quyền đánh thuế của từng Nước ký kết? Các khoản thu nhập có thể áp dụng miễn/ giảm từ DTA? Mức thuế suất ấn định đối với một số khoản thu nhập của Nhà thầu nước ngoài? Làm sao để áp dụng DTA hiệu quả? Ai là đối tượng áp dụng DTA? Hồ sơ áp dụng DTA bao gồm những tài liệu gì? Do có nhiều quy định và giải thích kỹ thuật phức tạp nên nhiều Doanh nghiệp chỉ tuân thủ các yêu cầu ở mức tối thiểu. Việc kéo dài tình trạng tuân thủ thấp có thể dẫn đến nhiều rủi ro như bị điều chỉnh, ấn định và truy thu thuế khi Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, thanh tra Doanh nghiệp nhiều năm sau đó. Với mong muốn đem đến kiến thức thực tiễn nhất về Chủ đề thuế quốc tế, giúp Doanh nghiệp nắm bắt những điểm tuân thủ cốt lõi về thuế Nhà thầu nước ngoài, Hiệp định thuế và giao dịch liên kết theo nguyên tắc giá thị trường, RSM Vietnam rất hân hạnh giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp Khoá học  “TÌM HIỀU CÁC TÁC ĐỘNG HIỆP ĐỊNH THUẾ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN  (“DTA”)  ĐỐI VỚI CÁC GIAO DỊCH XUYÊN BIÊN GIỚI” Mục tiêu Sau khi hoàn thành Chương trình, học viên có thể: Nhận diện cơ hội tiết kiệm thuế thông qua việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Vận dụng được các biện pháp tránh đánh thuế hai lần Cân nhắc tái cấu trúc các giao dịch, lập kế hoạch thuế nhằm tối ưu hóa số thuế Nhà thầu nước ngoài phải nộp của Doanh nghiệp. Sử dụng Hiệp định thuế hiệu quả khi lập luận miễn, giảm với cơ quan thuế Trao đổi và nhận được sự tư vấn trực tiếp của Giảng viên Đối tượng Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành. Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng; Giám đốc bộ phận, Trưởng/ phó trưởng phòng ban chức năng; Chuyên viên Tài chính, kế toán. Nội dung đào tạo Tổng quan về Hiệp định tránh đánh thuế 02 lần (“DTA”) Ưu tiên về giải thích khái niệm giữa nội luật và DTA Các khái niệm cơ bản và quan trọng Các khái niệm cơ bản trong DTA Hiểu rõ hơn về “Đối tượng cư trú” và “Cơ sở thường trú” Phân tích các điều khoản quan trọng trong DTA Nguyên tắc cơ bản khi đánh thuế đối với Thu nhập từ hoạt động kinh doanh qua 10 tình huống cụ thể Xác định đối tượng thực hưởng đối với Thu nhập từ bản quyền 03 điều kiện không thể thiếu để miễn thuế đối với tiền công của cá cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam Làm thế nào để áp dụng DTA hiệu quả Trao đổi các nội dung thực tiễn