Phan Thị Kim Ngân

1 course (s) of Phan Thị Kim Ngân

Phan Thị Kim Ngân
02 buổi
Short-term
Thời gian vừa qua có rất nhiều Nghị định và Thông tư mới có hiệu lực áp dụng. Trong số những thay đổi quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của Doanh nghiệp và Người lao động. Chúng tôi hiểu rằng Quý doanh nghiệp đang rất quan tâm đến nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên sẽ bị tác động ra sao khi phải đảm bảo tuân thủ những thay đổi của các quy định về Lao động, BHXH và Thuế TNCN. Đặc biệt là các yêu cầu về việc điều chỉnh chính sách cho phù hợp và việc vận dụng các quy định theo hướng thuận lợi cho các bên. Với mong muốn đem đến kiến thức cập nhật mới nhất về các quy định của các Quy định vừa mới được ban hành trong thời gian gần đây một cách thực tiễn nhất, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp Khoá học này là sự kết hợp giữa cập nhật quy định mới, thảo luận thay đổi quan trọng cần lưu ý khi thực hiện nhằm hỗ trợ Bộ phận Nhân sự, Bộ phận Tài chính và các Bộ phận liên quan khác của Doanh nghiệp nhanh chóng nhận diện các thay đổi quan trọng và có kế hoạch chuẩn bị tuân thủ và lên ngân sách thực hiện một cách hiệu quả và thiết thực nhất. NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO Phần I: Doanh nghiệp cần thực hiện những gì với những thay đổi trong quy định của Luật Lao động, Luật Bảo hiểm bắt buộc Những thay đổi của Luật Lao động, Luật BHXH, BHYT & BHTN ảnh hưởng Chính sách Nhân sự của Doanh nghiệp đối với Người lao động Tác động của những sự thay đổi này đối với quyền lợi và nghĩa vụ tuân thủ Luật Bảo hiểm bắt buộc đối với Nhân viên người nước ngoài Những rủi ro về việc không tuân thủ Luật bảo hiểm bắt buộc Hướng dẫn cách ghi Hợp đồng lao động đối với các khoản đóng Bảo hiểm bắt buộc, các Chính sách Nhân sự liên quan Chia sẻ, giải đáp những vướng mắc của Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện cập nhật thay đổi và tuân thủ Luật Lao động và Bảo hiểm bắt buộc trong năm Phần 2: Doanh nghiệp cần quan tâm và chuẩn bị gì cho công tác quyết toán thuế TNCN cuối năm và ảnh hưởng đến thuế TNCN Cập nhật quy định về Thuế TNCN mà Doanh nghiệp cần quan tâm trong công tác quyết toán thuế TNCN cuối năm Cập nhật và so sánh với Dự thảo mới thay đổi Luật thuế TNCN tác động đối với nghĩa vụ và quyền lợi của Người lao động trong tương lai Nghĩa vụ thuế TNCN, thu nhập và quyền lợi của Người lao động sẽ ảnh hưởng ra sao đối với Chính sách nhân sự do áp dụng quy định mới của Luật Lao động và Bảo hiểm bắt buộc   được chính thức ban hành. Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Doanh nghiệp